Kent u onze inbouwapparaten al?

Ontdek onze zuinige A++ combikoelkasten

Kent u onze inbouwapparaten al?

Ontdek onze huisselectie

Kookplaat inductie

Vaak kunt u een storing zelf eenvoudig verhelpen en is een bezoek van een servicemonteur niet nodig.

Moet ik nieuwe pannen kopen voor inductiekoken?

Dat hoeft niet als uw pannen een magnetiseerbare bodem hebben. De bodem moet bovendien helemaal vlak zijn. Van een pan die op gas gebruikt is, kan de bodem kromgetrokken zijn.

Mijn apparaat gaat niet aan. Wat is er aan de hand?

Belangrijk is dat de aansluiting door een erkend installateur gedaan is!

Ga na of de zekering in de meterkast in orde is, is het apparaat goed aangesloten? Staat er spanning op het stopcontact en of de stekker goed in het stopcontact zit.

Is het kinderslot  geactiveerd? In de gebruiksaanwijzing staat hoe u deze voor uw model kookplaat kunt deactiveren.

Mijn inductiekookplaat maakt een krakend geluid.

De inductietechnologie is gebaseerd op de eigenschappen van bepaalde metalen als deze worden blootgesteld aan elektromagnetische invloeden. Hierdoor ontstaan zogenaamde wervelstromen, die de moleculen laten trillen. Deze trillingen worden omgezet in hitte, waardoor zachte geluiden kunnen ontstaan. Dit is normaal en is geen fout of defect.

Hoorbare geluiden tijdens koken op inductiekookplaat (brommen, snorren, tonen, etc.)

Bij gebruik van inductiekookzones kunnen in de pannen, afhankelijk van het materiaal van de pan en de afwerking van de bodem, de volgende geluiden optreden:

– Brommen: bij een hoge vermogensstand. Dit neemt af of verdwijnt naarmate de vermogensstand verlaagd wordt;

– Pruttelen: bij pannen met een bodem die bestaat uit verschillende materialen (bijvoorbeeld een sandwichbodem);

– Fluiten: wanneer de met elkaar verbonden kookzones tegelijkertijd in gebruik zijn en er op elke kookzone een pan met een bodem van verschillende materialen staat (bijvoorbeeld een sandwichbodem);

– Klikken; bij elektronische schakelingen, vooral bij lage vermogensstanden.

Om de levensduur van de elektronica te verlengen, beschikt de kookplaat over een koelventilator. Als het apparaat intensief gebruikt wordt, schakelt de ventilator in en hoort u een snorrend geluid. De koelventilator kan ook na uitschakeling van het apparaat door blijven draaien.

De inductiekookplaat reageert niet meer op bediening.

De zekering is eruit gesprongen. Activeer de zekering (minimale zekering: zie typeplaatje).
De vergrendeling of kinderbeveiliging is geactiveerd.
Het bedieningspaneel is vuil (bijvoorbeeld door braadvet).
Er kan een technische storing opgetreden zijn.
Maak het apparaat gedurende ca. 1 minuut spanningsvrij door de schakelaar van de desbetreffende zekering uit te schakelen, de smeltzekering in het geheel eruit te draaien of de aardlekschakelaar uit te schakelen. Schakel de zekering/aardlekschakelaar vervolgens weer in.

De inhoud van de pan wordt niet warm.

Wellicht is de pan niet voor inductie geschikt.
Dit kunt u controleren door een magneet tegen de bodem van de pan te houden. Als de magneet zich aan de bodem hecht, is de pan geschikt voor inductie.

De kookzonevermogen wordt vanzelf gereduceerd of kookzone schakelt vanzelf uit.

Als bij inductiekookplaten alle kookzones of twee achter elkaar liggende kookzones gebruikt worden, is het mogelijk dat de elektronica het vermogen van een kookzone automatisch reduceert voor het verkrijgen van een optimale verdeling. Dit is vooral van toepassing bij gebruik van boosterkookzones. De vermogensreductie wordt in de display getoond.

De koelventilator draait na uitschakeling kookplaat.

De ventilator draait door totdat het apparaat afgekoeld is en schakelt dan automatisch uit. Als de temperatuur door restwarmte nog te hoog is, schakelt de ventilator bij opnieuw inschakelen van de kookplaat ook weer even in.

De kookplaat, resp. kookzones inductiekookplaat kunnen niet worden ingeschakeld.

De kinderbeveiliging (-vergrendeling) is ingeschakeld.

De zekering van de huisinstallatie is in werking getreden.
Controleer de zekering van de huisinstallatie.

Als het probleem hierna nog niet opgelost is, moet het apparaat ca. 1 minuut spanningsvrij gemaakt worden door de schakelaar van de desbetreffende zekering uit te schakelen, de smeltzekering er helemaal uit te draaien of door de aardlekschakelaar uit te schakelen. Schakel de kookplaat daarna weer in.

De pan wordt sneller warm op een andere kookzone.

De werking van de pan is het beste op de kookzone die qua diameter het meest overeenkomt met de diameter van de pan. Een kleinere pan kan op een te grote kookzone langzamer verhit worden dan op een kleinere, beter passende kookzone, omdat de verdeling van het magnetisch veld niet zo effectief is. Dit is een natuurkundig gegeven. 
Gebruik daarom op de kookzones pannen die het beste bij de kookzones passen.

Hoe maak ik een oppervlak van gehard glas schoon?

Verwijder aangekoekt vuil.

Reinig het glas met schoon water en droog het zorgvuldig.

Gebruik een niet schurende spons of doek als het oppervlak erg vuil is.

Gebruik in geen geval staalwol, schuursponzen of schuurmiddelen. Deze kunnen het glas beschadigingen.